Augustus 2017

20 september, 2017|0 Comments

Contractering FeM-poli door CZ voor 2017 is een feit. Verzekerden van CZ kunnen net als voorheen ook in 2017 rekenen op vergoeding van de medische kosten op de FeM-poli

Hormonale Migraine Wellfie

8 augustus, 2017|0 Comments

Door vraag-antwoord combinaties meer inzicht in je persoonlijke situatie en waar mogelijkheden liggen om hormonale migraine klachten te verbeteren. Volg ons op Facebook of informeer voor een persoonlijk advies: www.fempoli.nl/contactformulier

5 april 2017

16 maart, 2017|0 Comments

Voorlichtingsbijeenkomst in Zwolle: Hormonale Migraine, PMS, Overgang. Programma en Aanmelden via info@fempoli.nl

Wetenschappelijk Nieuws

15 maart, 2017|0 Comments

Migraine: verschillen in aantal aanvallen bij meisjes en jongens al vanaf de puberteit Bron afbeelding: Borsook D et al. Sex and the migraine brain. Neurobiol Dis. 2014 Aug; 68: 200–214 Migraine is een deels erfelijke [...]

Nieuw zorgaanbod 2016

14 maart, 2016|0 Comments

De FeM-poli start met een vragen-uur voor eenieder die op zoek is naar informatie over vrouwengezondheid, bepaalde problemen of klachten die met de hormoonhuishouding verband kunnen houden, nieuwe ontwikkelingen of behandelingen. Wij hebben gemerkt dat [...]

Afspraken Contractering 2016

13 maart, 2016|0 Comments

Zwolle, december 2015 Aan: bezoekers van de FeM-poli Betreft: afspraken rond contractering zorgverzekeraars 2016   Geachte mevrouw, mijnheer, Net zoals voorgaande jaren informeert de FeM-poli u graag over de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars in 2016. [...]

Wetenschappelijk nieuws

12 maart, 2016|0 Comments

Burden of migraine related to menses: results of the AMPP study Bron: Pavlovic et al. The Journal of Headache and Pain (2015) 16:24. doi: 10.1186/s10194-015-0503-y Hormonale migraines hebben een grote invloed op het leven van [...]

Logo_HMZ

Wetenschappelijk Nieuws

Migraine: verschillen in aantal aanvallen bij meisjes en jongens al vanaf de puberteit

Grafiek_Migraine
Bron: Borsook D et al. Sex and the migraine brain. Neurobiol Dis. 2014 Aug; 68: 200–214

Migraine is een deels erfelijke hersenaandoening, die door diverse triggers kan worden veroorzaakt. De hormonale cyclus zorgt bij vrouwen voor extra gevoeligheid en overprikkelbaarheid van zenuwweefsel. Daardoor kunnen zij vanaf de eerste menstruaties veel vaker last hebben van migraine aanvallen. Tot aan de puberteit (11e jaar) komt migraine even vaak voor bij meisjes als jongens. Daarna neemt het aantal aanvallen sneller toe bij meisjes. Ruim de helft van de migraine aanvallen na de puberteit is geassocieerd aan het op gang komen van de menstruatie cyclus bij meisjes die daarvoor gevoelig zijn. Een vroege eerste menstruatie voor het 12e jaar zou met meer hoofdpijn en migraine gepaard gaan. Ongeveer 18,4% van de vrouwen heeft last van ernstige hoofdpijn en migraine tegenover 8,8% van de mannen. Na de overgang nemen de klachten vaak weer af. Waarom de ene persoon reageert met migraine en de ander niet is een kwestie van aanleg en gevoeligheid voor triggers. De verschillen tussen mannen en vrouwen hebben ook gevolgen voor de behandeling: vrouwen zullen vaker gebruik maken van medicijnen en hebben meer kans op bijwerkingen. Het is belangrijk om de dosis aan te passen zeker als blijkt dat vrouwen de medicatie niet goed verdragen.

Nieuw zorgaanbod 2016

De FeM-poli start met een vragen-uur voor eenieder die op zoek is naar informatie over vrouwengezondheid, bepaalde problemen of klachten die met de hormoonhuishouding verband kunnen houden, nieuwe ontwikkelingen of behandelingen.

Wij hebben gemerkt dat mensen veel vragen hebben, die binnen de contacten met artsen niet altijd aan bod komen. Onwetendheid, verwarring door onverwachte gebeurtenissen of mededelingen of tijdgebrek maken dat men naderhand met eigen vragen blijft zitten.

De gang naar de dokter wordt ook minder vaak gemaakt, dat blijkt uit onderzoek. Soms worden adviezen niet goed begrepen, ook kunnen zorgen over de vergoeding door de verzekeraar een rol spelen. Het gevolg: onnodig uitstel van behandelingen die verlichting geven of erger klachten zouden voorkomen.

De FeM-poli biedt daarom een vragen-uur aan op elke tweede donderdag van de maand, met informatie over uiteenlopende onderwerpen o.a.:

  • gezondheid en werking van het lichaam
  • de hormoonhuishouding
  • aandoeningen of klachten van vrouwen
  • seksualiteit
  • nieuwe ontwikkelingen in vrouwengezondheidszorg

Voor deelname is geen verwijzing nodig, u wordt niet onderzocht of behandeld. U krijgt antwoord van de specialist op vragen en kunt er uw voordeel mee doen doordat u gerichter op zoek gaat naar oplossingen.

Opgave vooraf is nodig, want het aantal deelnemers is maximaal 8 per keer, grotere groepen op aanvraag. Bij aanmelding kunt u onderwerpen opgeven die uw interesse hebben,

Plaats: ZBC FeM-poli, Koggelaan 17, 8017 JN Zwolle (routebeschrijving is te vinden op http://fempoli.nl/contact/ )

Kosten: €65,00; voor studenten en jongeren tot 25 jaar €45,00. Dit is inclusief koffie, thee, foldermateriaal en administratiekosten

Interesse?
U kunt zich opgeven via het contactformulier http://fempoli.nl/contactformulier/ of kijk alvast op onze website www.fempoli.nl bij de informatie over specifieke spreekuren.

Voor andere vragen of afspraken, kunt u ook bellen 038 – 4607074.

 

N.B. Verzekerden bij ONVZ en CZ met een restitutiepolis kunnen rekenen op volledige vergoeding van de zorgkosten op de FeM-poli. Als u ook in 2016 gebruik wilt maken van ons zorgaanbod kijk dan welke afspraken uw huidige zorgverzekeraar in de polis heeft opgenomen, en of bestaande afspraken zijn gewijzigd. U kunt desgewenst uw zorgverzekering nog aanpassen . Als u zou besluiten om naar een andere verzekeraar over te stappen, kunt u nog tot 31 januari 2016 de tijd nemen om uw keus te maken. U zult in dat geval wel de lopende verzekering voor 1 januari 2015 moeten opzeggen.

Afspraken Contractering 2016

Zwolle, december 2015

Aan: bezoekers van de FeM-poli

Betreft: afspraken rond contractering zorgverzekeraars 2016

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Net zoals voorgaande jaren informeert de FeM-poli u graag over de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars in 2016. De bedoeling is dat u tijdig op de hoogte bent zodat u bij het aangaan van de nieuwe overeenkomst met uw zorgverzekeraar eventueel aanpassingen in uw huidige polis kunt maken of overwegen over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

In 2016 blijven de ruime consulttijden op de FeM-poli gehandhaafd (dwz 3-5x langer dan in de reguliere zorg) en kunnen wij u het volgende aangeven:

  1. Verzekerden van ONVZ kunnen via de restitutiepolis rekenen op volledige vergoeding van hun medische kosten op de FeM-poli, zie ook onvz.nl Deze samenwerking heeft geen beperkingen voor het aantal behandelingen, u kunt dus altijd terecht op de FeM-poli en afhankelijk van het soort polis zal de vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar geschieden. Vraag een offerte aan bij ONVZ om te weten wat een overeenkomst met hen voor uw situatie zou betekenen.
  2. De FeM-poli heeft voor 2016 het contract met CZ verlengd, hieronder vallen de labels CZ Zorg, OHRA en Delta Lloyd, zie ook cz.nl. Dit contract geldt voor een beperkt aantal behandelingen, dwz dat er bij het bereiken van het zgn omzetplafond door CZ geen extra ruimte wordt geboden om meer zorg te leveren. De zorgverzekeraar dient verzekerden hierover in te lichten, in de polis en via andere communicatiemiddelen, bv de website, en wat de consequenties van omzetplafonds zijn.
  3. Er is op dit moment onvoldoende zicht op andere zorgverzekeraars die niet door de FeM-poli zijn gecontracteerd. Het heeft weinig zin om een duurdere polis te kiezen bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar, omdat dit doorgaans een bijbetaling betekent naast de hogere maandpremies.

Als u ook in 2016 gebruik wilt maken van het zorgaanbod van de FeM-poli is het van belang dat u nagaat welke afspraken uw huidige zorgverzekeraar in de polis heeft opgenomen, en of bestaande afspraken zijn gewijzigd. U kunt desgewenst uw zorgverzekering nog aanpassen . Als u zou besluiten om naar een andere verzekeraar over te stappen, kunt u nog tot 31 januari 2016 de tijd nemen om uw keus te maken. U moet in dat geval wel de lopende verzekering voor 1 januari 2015 opzeggen.

Naast de keuze voor een bepaalde verzekeraar is ook de soort polis ( natura-, restitutie- of combinatie-) van belang. Met een restitutiepolis bent u vrij om de arts of zorginstelling van uw eigen voorkeur te kiezen. Neem bij twijfel over de vergoeding van zorgkosten altijd tevoren contact op met de zorgverzekeraar, zodat u goed geïnformeerd bent alvorens een afspraak te maken voor een consult.

Wanneer u helemaal niets doet blijft u in 2016 gewoon bij uw huidige verzekeraar. U accepteert dan automatisch de nieuwe polis , de nieuwe polisvoorwaarden en de bijbehorende premie voor het gehele komende jaar. Controleer deze stukken nauwkeurig op eventuele wijzigingen bv in de contractering met zorgaanbieders als de FeM-poli, het is aan uw zorgverzekeraar om u daarover duidelijk en volledig in te lichten.

Nieuw in 2016 is de mogelijkheid voor een vragenuur op de FeM-poli. Vrouwen hebben soms behoefte aan informatie over hun hormonen of bepaalde problemen, zonder dat er een verwijzing of behandeling hoeft te volgen. Kijk op www.fempoli.nl voor meer informatie of informeer bij ons secretariaat via tel nr 038 – 4607074.

Volg ons ook op facebook: https://www.facebook.com/hormonalemigrainezorg

 

Met vriendelijke groet,

Mw Dr IM Pinas, secretaris St ZBC FeM-poli

Wetenschappelijk nieuws

Burden of migraine related to menses: results of the AMPP study

Bron: Pavlovic et al. The Journal of Headache and Pain (2015) 16:24. doi: 10.1186/s10194-015-0503-y

Hormonale migraines hebben een grote invloed op het leven van vrouwen. Uit Amerikaans bevolkingsonderzoek onder 1697 deelnemers blijkt dat bijna 60% van de vrouwen migraines heeft bij de menstruatie perioden. Bij de pure menstruele migraine worden gemiddeld ongeveer 6 hoofdpijndagen per 3 maanden gemeld. Vrouwen met een menstruatie gerelateerde migraine hebben vaker aanvallen, meer dan 15 hoofdpijndagen per 3 maanden komt bij hen vaker voor. In vergelijking met andere migraines blijken hormonale migraines meer beperkingen te geven van werk en sociale leven. De vrouwen die zowel migraines hebben rond de menstruatieperiode als op andere dagen ervaren de meeste beperkingen. Zij zijn gewoon meer dagen ziek vergeleken met vrouwen die de pure menstruele of andere migraines hebben. Hormonale migraines zijn voorspelbaar en het is de kunst om de aanvallen zo goed mogelijk te voorkomen of de menstruatieperiode te overbruggen. Reguliere migraine medicatie kan daarvoor worden gebruikt.

Commentaar:

als de reguliere migraine medicijnen niet voldoende helpen, kan een hormonale aanpak uitkomst bieden. Overleg met de huisarts, of bedrijfsarts, of vraag een verwijzing naar een gynaecoloog die veel ervaring heeft met behandeling van hormonale aandoeningen.

Contraceptive-induced amenorrhoea leads to reduced migraine frequency in women with menstrual migraine without aura.  
Bron: Vetvik KG et al. J Headache Pain. 2014 May 17;15:30. doi: 10.1186/1129-2377-15-30

In dit onderzoek werd aan vrouwen van 36-40 jaar oud gevraagd of hun migraine veranderde qua duur, aanvalsfrequentie, heftigheid van de klachten en het aantal hoofdpijndagen per maand, nadat ze startten met hun huidige hormonale anticonceptie. Ook werd gevraagd naar hun bloedingen. 4 verschillende soorten anticonceptie werden gebruikt: de gecombineerde anticonceptiepil, alleen progestageen pil (desogestrel pil of minipil), de prikpil en het hormoonspiraal. Bij 61% van de vrouwen die deze anticonceptie gebruikten en niet meer vloeiden bleek de frequentie van migraine aanvallen afgenomen. Bij de vrouwen die nog bloedingen hielden was er bij 31% een daling van de aanvalsfrequentie. Het aantal hoofdpijndagen per maand was bij 39% van de vrouwen zonder bloedingen afgenomen, ten opzichte van 4% van de vrouwen met bloedingen. Voor de duur en heftigheid van de migraine aanvallen leek er geen verschil te zijn tussen deze groepen, het gebruik van anticonceptiepillen of het hormoonspiraal heeft daarop in dit onderzoek geen significante invloed.

Commentaar

Dit onderzoek toont aan dat gebruik van hormonale anticonceptie bij een aantal vrouwen goed werkt, waardoor ze geen bloedingen en minder vaak migraine aanvallen hebben. Het optreden van bloedingen bij sommige vrouwen wordt toegeschreven aan onvoldoende effect van de anticonceptiemiddelen op de eierstok. Het is echter bekend dat de eisprong doorgaans niet wordt geremd door het hormoonspiraal. Vrouwen die het hormoonspiraal gebruiken kunnen daardoor regelmatige bloedingen krijgen en last houden van hun migraines. Bij de gecombineerde anticonceptiepillen en de desogestrel pil wordt de eisprong wel geremd. Wanneer anticonceptiepillen zonder stopweek worden gebruikt,  resulteert dat in afname van hormonale migraines en soms ook onregelmatig bloedverlies. Het is verstandig om dit door de gynaecoloog te laten onderzoeken. De gynaecoloog geeft ook advies en begeleiding als een bloedingsvrije hormonale behandeling bij migraine gewenst is.

Wetenschappelijke ontwikkelingen

Door de erkenning in 2004 van de menstruele migraine als aparte aandoening, is het veel beter mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen. Iedereen weet nu waaraan je moet voldoen om deze aandoening vast te stellen. Er zijn verschillende behandelingen getest op werkzaamheid, veiligheid, kosten etc. Het uitschakelen van hormonale veranderingen ligt voor de hand maar kan dat zomaar langdurig gebeuren, en is dat voor iedereen weggelegd? Eigenlijk moeten we meer weten van de rol die de vrouwelijke hormonen spelen bij het optreden van de migraines. Daar komen ingewikkelde stappen aan te pas in de hersenen en de bloedvaten. Antistoffen die deze stappen beïnvloeden zijn in ontwikkeling, ook blokkade of juist prikkeling van bepaalde zenuwbanen wordt uitgetest. Omdat erfelijkheid een rol speelt worden ook genetische onderzoeken gedaan. Er wordt gewerkt aan een richtlijn met afspraken waarmee mensen met migraine in hun werk beter ondersteund kunnen worden.

Voorlichting 5 april 2017

Afspraakformulier en
Over ons

Afspraakformulier

Klik hier voor het contact­formulier of stuur een mailbericht naar info@fempoli.nl. Vermeld altijd uw (meisjes)naam, geboortedatum, telefoon­nummer, e-mail adres, postcode en huisnummer en uw huisarts. Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie.

Over ons

Hormonale migraine zorg is opgezet naar een idee van studenten van de Hogeschool Leiden die onderzoek deden voor hun afstuderen.

Lees verder

fempoli