Wetenschappelijk nieuws

Contraceptive-induced amenorrhoea leads to reduced migraine frequency in women with menstrual migraine without aura.  
Bron: Vetvik KG et al. J Headache Pain. 2014 May 17;15:30. doi: 10.1186/1129-2377-15-30

In dit onderzoek werd aan vrouwen van 36-40 jaar oud gevraagd of hun migraine veranderde qua duur, aanvalsfrequentie, heftigheid van de klachten en het aantal hoofdpijndagen per maand, nadat ze startten met hun huidige hormonale anticonceptie. Ook werd gevraagd naar hun bloedingen. 4 verschillende soorten anticonceptie werden gebruikt: de gecombineerde anticonceptiepil, alleen progestageen pil (desogestrel pil of minipil), de prikpil en het hormoonspiraal. Bij 61% van de vrouwen die deze anticonceptie gebruikten en niet meer vloeiden bleek de frequentie van migraine aanvallen afgenomen. Bij de vrouwen die nog bloedingen hielden was er bij 31% een daling van de aanvalsfrequentie. Het aantal hoofdpijndagen per maand was bij 39% van de vrouwen zonder bloedingen afgenomen, ten opzichte van 4% van de vrouwen met bloedingen. Voor de duur en heftigheid van de migraine aanvallen leek er geen verschil te zijn tussen deze groepen, het gebruik van anticonceptiepillen of het hormoonspiraal heeft daarop in dit onderzoek geen significante invloed.

Commentaar

Dit onderzoek toont aan dat gebruik van hormonale anticonceptie bij een aantal vrouwen goed werkt, waardoor ze geen bloedingen en minder vaak migraine aanvallen hebben. Het optreden van bloedingen bij sommige vrouwen wordt toegeschreven aan onvoldoende effect van de anticonceptiemiddelen op de eierstok. Het is echter bekend dat de eisprong doorgaans niet wordt geremd door het hormoonspiraal. Vrouwen die het hormoonspiraal gebruiken kunnen daardoor regelmatige bloedingen krijgen en last houden van hun migraines. Bij de gecombineerde anticonceptiepillen en de desogestrel pil wordt de eisprong wel geremd. Wanneer anticonceptiepillen zonder stopweek worden gebruikt,  resulteert dat in afname van hormonale migraines en soms ook onregelmatig bloedverlies. Het is verstandig om dit door de gynaecoloog te laten onderzoeken. De gynaecoloog geeft ook advies en begeleiding als een bloedingsvrije hormonale behandeling bij migraine gewenst is.

Wetenschappelijke ontwikkelingen

Door de erkenning in 2004 van de menstruele migraine als aparte aandoening, is het veel beter mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen. Iedereen weet nu waaraan je moet voldoen om deze aandoening vast te stellen. Er zijn verschillende behandelingen getest op werkzaamheid, veiligheid, kosten etc. Het uitschakelen van hormonale veranderingen ligt voor de hand maar kan dat zomaar langdurig gebeuren, en is dat voor iedereen weggelegd? Eigenlijk moeten we meer weten van de rol die de vrouwelijke hormonen spelen bij het optreden van de migraines. Daar komen ingewikkelde stappen aan te pas in de hersenen en de bloedvaten. Antistoffen die deze stappen beïnvloeden zijn in ontwikkeling, ook blokkade of juist prikkeling van bepaalde zenuwbanen wordt uitgetest. Omdat erfelijkheid een rol speelt worden ook genetische onderzoeken gedaan. Er wordt gewerkt aan een richtlijn met afspraken waarmee mensen met migraine in hun werk beter ondersteund kunnen worden.

Afspraakformulier en
Over ons

Afspraakformulier

Klik hier voor het contact­formulier of stuur een mailbericht naar info@fempoli.nl. Vermeld altijd uw (meisjes)naam, geboortedatum, telefoon­nummer, e-mail adres, postcode en huisnummer en uw huisarts. Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie.

Over ons

Hormonale migraine zorg is opgezet naar een idee van studenten van de Hogeschool Leiden die onderzoek deden voor hun afstuderen.

Lees verder

fempoli